Pretraga sajta

nkbp naslovna sajt

Poštovane kolege,

sa zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite na 2. Nacionalnom kongresu bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u Beogradu, od 10. do 12. oktobra 2018. godine u organizaciji Udruženja za urgentnu psihijatriju Srbije, Klinike za psihijatrijske bolesti ,, Laza Lazarević“ i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac.

Promocija mentalnog zdravlja, savremeni pristup lečenju shizofrenije i tretiranje kognitivnih deficita, teme su koje će biti obrađene tokom tri dana Kongresa.

Razmotrićemo kako nove tehnike neuronauke, psihofarmakologija i psihoterapije, mogu praktično da se koriste za podršku ljudima pogođenim mentalnim bolestima, njihovim porodicama i prijateljima, grupama u zajednici, naučnim istraživačima i svim stručnjacima za mentalno zdravlje.

Poseban fokus Kongresa biće predavanje profesora Stefana Štala.

Detaljnije

Preliminarni program


Preliminarni program će biti naknadno objavljen na sajtu...
Detaljnije

Pozvani predavači


Pogledajte detaljan spisak pozvanih predavača na kongres...
Detaljnije

Teme


Teme Kongresa: Mentalno zdravlje, Shizofrenija, Kognitivni poremećaji...
Detaljnije

KME


Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije...
Detaljnije

Pismo Predsednika Udruženja

Udruženje za Urgentnu Psihijatriju Srbije je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti Urgentne psihijatrije kao medicinske grane.

Putem organizovanja stručnih skupova, kongresa, seminara, kurseva kao i štampanja publikacija cilj Udruženja ja unapređenje znanja lekara, medicinskih tehničara, farmaceuta i zdravstvenih saradnika posebno iz oblasti Urgentne psihijatrije, bolničke psihijatrije i psihijatrije u celini.

Detaljnije