Pretraga sajta

Udruženje za Urgentnu Psihijatriju Srbije je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti Urgentne psihijatrije kao medicinske grane.

Putem organizovanja stručnih skupova, kongresa, seminara, kurseva kao i štampanja publikacija cilj Udruženja ja unapređenje znanja lekara, medicinskih tehničara, farmaceuta i zdravstvenih saradnika posebno iz oblasti Urgentne psihijatrije, bolničke psihijatrije i psihijatrije u celini.

Upoznavanje sa hitnim stanjima u psihijatriji podrazumeva difinisanje hitnog psihijatrijskog pacijenta, specifične kliničke situacije koja zahteva brzu procenu rizika i odgovarajuće intervencije i psihijatrijske dijagnostičke entitete najčešće povezane sa hitnim stanjima.

U hitna psihijatrijska stanja u užem smislu ubrajaju se sva stanja u kojima je ugrožen život psihijatrijskog bolesnika ili pak sam bolesnik ugrožava svoju okolinu tako da je brza i efikasna terapijska intervencija. U širem smislu hitna psihijatrijska stanja uključuju sva stanja u kojima bi izostanak ili duže odgađanje terapijske intervencije mogli dovesti do ozbiljne opasnosti za bolesnika i/ili njegovu okolinu.

Takođe je od posebnog značaja upoznavanje sa zakonskom regulativom i protokolima unutar kojih se kreću intervencije u urgentnim psihijatrijskim stanjima.

U cilju ostvarenja svojih ciljeva Udruženje prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu i video materijal iz oblasti Urgentne psihijatrije, objavljuje publikacije i prezentacije o pitanjima iz oblasti Urgentne psihijatrije, organizuje eksperte iz oblasti Urgentne psihijatrije radi edukacije i organizacije edukacija, kao i sarađuje sa drugim stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Predsednik Udruženja za urgentnu psihijatriju Srbije

logo actavis logo janssen