Pretraga sajta

Poštovane kolege,

sa zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite na 2. Nacionalnom kongresu bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem koji će biti održan u Beogradu, od 10. do 12. oktobra 2018. godine u organizaciji Udruženja za urgentnu psihijatriju Srbije, Klinike za psihijatrijske bolesti ,,Dr Laza Lazarević“ i Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac.

Promocija mentalnog zdravlja, savremeni pristup lečenju shizofrenije i tretiranje kognitivnih deficita, teme su koje će biti obrađene tokom tri dana Kongresa.

Razmotrićemo kako nove tehnike neuronauke, psihofarmakologija i psihoterapije, mogu praktično da se koriste za podršku ljudima pogođenim mentalnim bolestima, njihovim porodicama i prijateljima, grupama u zajednici, naučnim istraživačima i svim stručnjacima za mentalno zdravlje.

Poseban fokus Kongresa biće predavanje profesora Stefana Štala.

Kongres će okupiti klinike, istraživače i lidere organizacija zainteresovanih strana iz oblasti mentalnog zdravlja, pružajući izuzetan program plenarnih predavanja, industrijskih simpozijuma, usmenih i poster prezentacija.

Nadamo se da ćete biti sa nama i na ovom značajnom skupu i da ćete svojim stručnim i naučnim radom vidno doprineti kvalitetu kongresa.

Uvereni smo da će Kongres predstavljati za sve učesnike nezaboravno lično i profesionalno iskustvo.

Doc. dr Ivana Stašević Karličić
Predsednik Kongresa