Pretraga sajta

Drugi nacionalni kongres bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Beogradu od 10. do 12. oktobra 2018. godine, akreditovan je kod Zdravstvenog saveta Srbije kao 4 zasebna skupa:

  1. Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: „Mentalno zdravlje – javnozdravstvena politika, unapređenje i prevencija“
  2. Nacionalni simpozijum: „Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji“
  3. Drugi nacionalni kongres bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem
  4. Nacionalni simpozijum: „Kognitivni poremećaji i granična područja psihijatrije i neurologije“

Na Kongresu će biti održana i Škola urgentne psihijatrije koja je takođe akreditovana kao nacionalni kurs 1. kategorije.

Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem: „Mentalno zdravlje – javnozdravstvena politika, unapređenje i prevencija“
10. oktobar 2018.

Akreditacioni broj: A-1-1421/18

Akreditovano za lekare, medicinske sestre-tehničare i zdravstvene saradnike

9 bodova za predavače
5 bodova za pasivno učešće
8 bodova za usmenu prezentaciju
6 bodova za poster prezentaciju i
0,5 boda ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 autora)

Nacionalni simpozijum: „Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji“
11. oktobar 2018.

Akreditacioni broj: A-1-1423/18

Akreditovano za lekare, medicinske sestre-tehničare i zdravstvene saradnike

8 bodova za predavače
4 boda za pasivno učešće
7 bodova za usmenu prezentaciju
5 bodova za poster prezentaciju i
0,5 boda ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 autora)

Drugi nacionalni kongres bolničke psihijatrije sa međunarodnim učešćem
11-12. oktobar 2018.

Akreditacioni broj: A-1-1420/18

Akreditovano za lekare

13 bodova za predavače
8 bodova za pasivno učešće
11 bodova za usmenu prezentaciju
5 bodova za poster prezentaciju i
0,5 boda ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 autora)

Nacionalni simpozijum: „Kognitivni poremećaji i granična područja psihijatrije i neurologije“
12. oktobar 2018.

Akreditacioni broj: A-1-1422/18

Akreditovano za lekare, medicinske sestre-tehničare i zdravstvene saradnike

8 bodova za predavače
4 boda za pasivno učešće
7 bodova za usmenu prezentaciju
5 bodova za poster prezentaciju i
0,5 boda ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 autora)

ŠKOLA URGENTNE PSIHIJATRIJE
Nacionalni kurs 1. kategorije
10. oktobar 2018.

Akreditacioni broj: A-1-1419/18

Akreditovano za lekare

12 bodova za predavače
6 bodova za pasivno učešće